Persona IQ- ն ապահով կերպով տեղափոխում է HealthPort- ի Cognos նույնականացումը

Persona IQ- ն ապահով կերպով տեղափոխում է HealthPort- ի Cognos նույնականացումը

HealthPort-ն ուղղում է իր Cognos իսկորոշման անցումը և բարելավում է BI գործընթացները Persona IQ-ի հետ: ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ 2006 թվականից ի վեր HealthPort-ը լայնորեն օգտագործում է IBM Cognos-ը՝ գործառնական պատկերացում կազմելու գործառնական և ռազմավարական որոշումների վերաբերյալ բոլոր մակարդակներում...