सुरक्षा नियमहरू निर्यात र आयात गर्दै - Git मा Qlik सेन्स

सुरक्षा नियमहरू निर्यात र आयात गर्दै - Git मा Qlik सेन्स

सुरक्षा नियमहरू निर्यात र आयात गर्दै - Qlik Sense to Git यो लेख Qlik Sense मा सुरक्षा नियमहरू सम्पादन गरेर विपत्तिको कारण पत्ता लगाउने अवस्थाको सामना गर्नेहरूका लागि गाइडको रूपमा लक्षित छ र कसरी अन्तिममा फिर्ता गर्ने। ।