Cognos प्रदर्शन अनुकूलन कार्यशाला

सफल अपग्रेड कार्यशालाहरु को लागी एक अनुवर्ती को रूप मा, आईबीएम + Motio प्रदर्शन अनुकूलन कार्यशालाहरु को दोस्रो श्रृंखला शुरू गरेका छन्। एनालिटिक्स प्लेटफर्म को प्रदर्शन डाटा संचालित संगठनहरु को लागी आवश्यक छ। […]

Cognos प्रदर्शन अनुकूलन कार्यशाला - यूरोप

सफल अपग्रेड कार्यशालाहरु को लागी एक अनुवर्ती को रूप मा, आईबीएम + Motio प्रदर्शन अनुकूलन कार्यशालाहरु को दोस्रो श्रृंखला शुरू भएको छ। एनालिटिक्स प्लेटफर्म को प्रदर्शन डाटा संचालित संगठनहरु को लागी आवश्यक छ। […]