घर 9 उत्पादन 9 Soterre 9 Soterre पावर BI को लागी

Soterre पावर BI को लागी

Power BI संस्करण-नियन्त्रण अक्टोबरमा आउँदैछ!

Soterre

पावर BI को लागी

अक्टोबर २०२२ मा आउँदैछ

Soterre पावर BI को लागी तपाईको बाटो लागिरहेको छ! भित्री स्कूप प्राप्त गर्न, थप जानकारीको लागि दर्ता गर्न निश्चित हुनुहोस्!