Podrška za LDAP i Active Directory u MotioPI

Prijavite se na MotioPI

Prvi put kada se prijavite MotioPI, primijetit ćete dispečera koji je unaprijed ispunjen u tekstualnom okviru "Cognos Dispatcher". Ovo je samo primjer. Morat ćete unijeti svog Cognos dispečera u ovo tekstualno polje. Nastavite tako što ćete unijeti svoj Cognos Gateway, Cognos korisničko ime, ...