ຫນ້າທໍາອິດ 9 ຊື້ MotioPI Pro

ຊື້ MotioPI Pro

ປົດລັອກອັດຕະໂນມັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ Cognos ແລະຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ.

 

 

ຜູ້ໃຊ້ດຽວ

$2395

ຮຽກເກັບທຸກປີ

  • Zດຽວ Motioໃບອະນຸຍາດ Pi Pro

ຜູ້ໃຊ້ 5

$7995

ຮຽກເກັບທຸກປີ

  • Zໃບອະນຸຍາດ ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້ 5 ຄົນ

ຜູ້ໃຊ້ 10

$12495

ຮຽກເກັບທຸກປີ

  • Zໃບອະນຸຍາດ ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້ 10 ຄົນ