Home 9 compra Soterre Per a Qlik

compra Soterre Per a Qlik

Automatització per a un procés de lliurament simplificat per gestionar i controlar les vostres aplicacions, fulls i històries.

 

 

Soterre En el local

$750

Mensual

 • ZConnecteu-vos a 1 entorn Qlik (On-Prem o SaaS)
 • ZFins a 5 desenvolupadors i 10 usuaris avançats
 • ZEs cobra anualment
 • ZInclou guies d'instal·lació i connexió a Qlik

Soterre SaaS

$1170

Mensual

 • ZConnecteu-vos a 1 entorn Qlik SaaS
 • ZFins a 5 desenvolupadors i 10 usuaris avançats
 • ZEs cobra anualment
 • ZInclou connexió a Qlik

empresa

Pressupost

Mensual

 • ZMúltiples entorns Qlik
 • ZMés de 5 desenvolupadors i 10 usuaris avançats
 • ZOn-Premises o SaaS

Es poden comprar serveis de formació addicionals en increments de 4 hores a un cost de 1,250 dòlars per unitat.

Formació bàsica: Administració i configuració de seguretat

Formació avançada: Control de versions i desplegament